תפריט ניווט
מועצה מקומית כעביה טבאש חגאגרה
מועצה מקומית כעביה טבאש חגאגרה
הנהלה

הנהלה

גזברות

גזברות

חינוך

חינוך

רווחה

רווחה

הנדסה

הנדסה

תברואה

תברואה

גבייה

גבייה

ביטחון

ביטחון

עיר ללא אלימות

עיר ללא אלימות

חינוך
חינוך

אגף החינוך

 

בתחום המועצה המקומית כעביה-טבאש-חג"אג"רה קיימים 17 מוסדות חינוכיים מגיל 3 ועד גיל 18, הלומדים בהם כ-1700 תלמידים ותלמידות לפי החלוקה הבאה:

 • גני ילדים: 380 תלמידים הלומדים ב-13 יחידות.
 • בתי ספר יסודיים: 720 תלמידים הלומדים בשני בתי ספר.
 • על יסודי: 600 תלמידים הלומדים בשתי חטיבות.

יעדי המחלקה:

 • הפעלת מערכת חינוך מתקדמת, ערכית ומדעית המחנכת לסובלנות, לשוויון ודו-קיום.
 • המוסדות החינוכיים יפתחו תרבות ארגונית הנשענת על ערכים של איכות, מצוינות למידה ושיפור.
 • טיפוח הזיקה של התושבים והעמקת המעורבות הקהילתית והחברתית ביישוב.
 • אבזור מוסדות החינוך בטכנולוגיה החדישה.
 • בתחום הקהילתי חברתי הידוק הקשרים בין המערכת הפורמאלית והבלתי פורמאלית ביישוב.
 • העלאת אחוז הזכאות לבגרות.

תחומי אחריות:

 • תיאום מקצועי בין הרשות לבין משרד החינוך.
 • אחריות על מימוש חוק חינוך חובה.
 • אחריות על הפעלה שוטפת של מוסדות החינוך בהיבט הפיזי והתחזוקתי.
 • אחריות להגדרת צרכים ותקציבים בנושאי פיתוח מוסדות החינוך.
 • אחריות על רישום ושיבוץ תלמידים למוסדות החינוך השונים.
 • הכוונה וסיוע לאוכלוסייה הפונה למחלקה.
 • טיפול במערך ההסעות של התלמידים.

דרכי התקשרות עם המועצה: משרדי המועצה פתוחים בימים א-ה בין השעות 08:00-16:30   |   טלפון. טלפון: 04-9536131   |   פקס. 04-9533849

שעות קבלת קהל במחלקת הרווחה: ימים ג' ו ד' יום ג' בין השעות 09:00- 15:00   |   יום ד': לפי תיאום מראש

הפעל נגישות

בניית אתרים