תפריט ניווט
מועצה מקומית כעביה טבאש חגאגרה
מועצה מקומית כעביה טבאש חגאגרה
הנהלה

הנהלה

גזברות

גזברות

חינוך

חינוך

רווחה

רווחה

הנדסה

הנדסה

תברואה

תברואה

גבייה

גבייה

ביטחון

ביטחון

עיר ללא אלימות

עיר ללא אלימות

אגף כספים וגזברות
אגף כספים וגזברות

אגף כספים וגזברות

 

לצפייה בתקציב המועצה לשנת הכספים 2010 לחצו כאן

לצפייה בדו"ח הכספי לשנת 2010 לחצו כאן


גזבר המועצה : פטין שדאד –רו"ח

 

מטלות ותחומי אחריות :

1-אחריות על כל מינהל הכספי ברשות המקומית.

2-אחריות על אבטחת המשאבים הכספיים לפעולות החוקיות של הרשות וניהולם הנכון של משאבים אלו תוך שמירה על החוקים, התקנות, הצווים וחוזרי שר ומנכ"ל משרד הפנים.

3- הגזברות מסייעת לראש הרשות בהכנת התקציב , בהדרכת והכוונת מנהלי היחידות בקשר להכנת התקציב שבאחריותם.

4- הגזברות מסייעת לראש הרשות בגיבוש המדיניות הפיננסית והתקציבית של הרשות.

5- בקרה תקציבית ודיווח לממונים על חריגות מתקציב הרשות.

6- הכנת דוחות כספיים רבעוניים ושנתיים בהתאם לדרישות משרד הפנים.

7- אחריות על הפעלת הארגון המקצועי והתפקודי של היחידות המרכיבות אותה כגון: הנהלת חשבונות, מערך הגבייה והשכר.

8- ניהול ומעקב אחר תביעות משפטיות בתיאום עם היועץ המשפטי של הרשות.

9- ייצוג הרשות מול מוסדות ממשלתיים ומוסדות שכר ורשות המסים.

10 – ייצוג הרשות מול אגף הביקורת ממשרד הפנים ומעקב לאחר הנתונים הכספיים המבוקרים.

11- ייצוג הרשות מול המערכת הבנקאית, ניהול ומעקב לאחר תזרים המזומנים של הרשות.

 

 

הנהלת חשבונות

עיקר המטלות:

1-      התאמות ספרי הנהלת חשבונות מול גורמים חיצוניים כגון בנקים ומוסדות שכר ומס.

2-       הכנה ומעקב לאחר הזמנות שהופקו ע"י הרשות.

3-      מעקב לאחר תקבולים ותשלומים של הרשות.

4-      התאמת חשבונות מול מחלקת הגבייה.

5-      רישום הוצאות והכנסות הרשות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים ברשויות מקומיות .

6-      רישום ומעקב לאחר פסקי דין ותביעות משפטיות .

דרכי התקשרות עם המועצה: משרדי המועצה פתוחים בימים א-ה בין השעות 08:00-16:30   |   טלפון. טלפון: 04-9536131   |   פקס. 04-9533849

שעות קבלת קהל במחלקת הרווחה: ימים ג' ו ד' יום ג' בין השעות 09:00- 15:00   |   יום ד': לפי תיאום מראש

הפעל נגישות

בניית אתרים