תפריט ניווט
מועצה מקומית כעביה טבאש חגאגרה
מועצה מקומית כעביה טבאש חגאגרה
הנהלה

הנהלה

גזברות

גזברות

חינוך

חינוך

רווחה

רווחה

הנדסה

הנדסה

תברואה

תברואה

גבייה

גבייה

ביטחון

ביטחון

עיר ללא אלימות

עיר ללא אלימות

מועצה מקומית כעביה >אודות >

אודות המועצה

 

סמכויות כלליות של המועצה: סעיף 146 פרק תשיעי: סמכויות, צו המועצות המקומיות (א):
המועצה מוסמכת, בשים לב להוראות השר ובמידה שאין בכך משום סתירה לכל דין, לפעול בכל עניין הנוגע לציבור בתחום המועצה, ובכלל זה יהיו לה סמכויות אלה:

 

 1. לקיים סדר, שלטון תקין ובטחון;
 2. לדאוג לפיתוח תחום המועצה, לשיפורו ולקידום ענייניהם הכלכליים, הסוציאליים, החברתיים, והתרבותיים  של תושביו או של כל חלק מהם;
 3. לשמש נאמן או אפוטרופוס לכל עניין ציבורי;
 4. להקים, להחזיק ולנהל שירותים, מפעלים ומוסדות שהם, לדעת המועצה, לתועלת הציבור;
 5. להקים, ולקיים בנינים ולעשות עבודות ציבוריות;
 6. להסדיר, להגביל או לאסור את הקמתם ואת הנהלת ענייניהם של כל שירות, מפעל ומוסד ציבורי, או כל סוג שבהם, לרבות קביעת מחירים, אגרות ושאר תנאים לשימוש בהם ולהנאה  מהם וקביעת ימים ושעות לפתיחתם ולסגירתם;
 7. להסדיר, להגביל או לאסור את הקמתם של עסקים, מלאכות ותעשיות, או של כל סוג מהם, למעט בנקים, ולקבוע ימים ושעות לפתיחתם ולסגירתם; והכל בכפוף לכל פטור שהשר הורה עליו בצו;
 8. לקבוע סדרים, להטיל איסורים והגבלות, לאחוז באמצעים ולחייב תושבים, בעלים ומחזיקים שהם יאחזו באמצעים – כדי להבטיח את בריאות הציבור, את הסדר ואת הביטחון, למנוע הופעתם והתפשטותם של מחלות ונגעים (ולרבות מחלות ונגעים של בעלי חיים וצמחים), ולבערם, להשמיד מזיקים או בעלי חיים שאין להם בעלים, למנוע דליקות  ולכבותן, להורות בדבר שמירת המראה של חזיתות הבתים, לרבות סיודן ושיפוצן, לסלק מפגעים ולמנוע תקלות, לרבות הריסת בנינים מסוכנים או  מזיקים לבריאות;
 9.  להסדיר, להגביל או לאסור רוכלות, תגרנות רחוב, צילומי רחוב, פרסומת רחוב, איסוף כספים ברחוב וכיוצא בזה;
 10. להסדיר עניני השקאה, מרעה ומניעת סחף, וכל ענין בעל ערך חקלאי שהסדרתו היא לטובת כלל החקלאים בתחום המועצה; 
 11.  לעשת את כל הדרוש להכנתו של המשק לשעת חירום ולהפעלתו בשעת חירום לרבות ארגונם והסדרתם של אספקת מצרכים ושירותים חיוניים.

 

רשימת בעלי תפקידים במועצה: 

 

שם

תפקיד

זידאן כעביה

יו"ר המועצה

פטין שדאד

גזבר המועצה

שלאבנה גודאת

מהנדס המועצה

סלאח נסאר

היועץ המשפטי למועצה

כעביה זאהי

מנהל מחלקת ספורט

מוחמד חגאגרה

מ.מ חינוך

עבד דחלה

מ.מ רווחה

אוסאמה חטיב

מנהל מחלקת גביה

עאמר כעביה

קב"ט המועצה

חוסין כעביה

מנהל מחלקת תברואה

ריאד כעביה

אחראי  תחזוקה

 

 

יחידות המועצה:

 

-         גזברות

-         חינוך

-         רווחה

-         תברואה

-         ספורט

-         גבייה

-         בטחון

-         רכש

 

מקומות בהם ניתן לעיין בהנחיות המנהליות הכתובות לפיהן פועלת הרשות:

-         בלוח מודעות בבניין המועצה, בשעות העבודה.

-         בבתי ספר בישוב

-         במתנ"ס היישוב

-         במקומות ציבוריים

 

רשימת חברי המועצה:

-         מר טאהר נאיף כעביה

-         מר ראאד סלאמנה

-         מר חאלד כעביה

-         מר עאטף כעביה

-         מר חוסין כעביה

-         מר סמי כעביה

-         מר עאדל חגאגרה

-         מר מוחמד נאיף כעביה

-         מר חסן חגאגרה

 

 

דרכי התקשרות עם המועצה: משרדי המועצה פתוחים בימים א-ה בין השעות 08:00-16:30   |   טלפון. טלפון: 04-9536131   |   פקס. 04-9533849

שעות קבלת קהל במחלקת הרווחה: ימים ג' ו ד' יום ג' בין השעות 09:00- 15:00   |   יום ד': לפי תיאום מראש

הפעל נגישות

בניית אתרים