תפריט ניווט
מועצה מקומית כעביה טבאש חגאגרה
מועצה מקומית כעביה טבאש חגאגרה
הנהלה

הנהלה

גזברות

גזברות

חינוך

חינוך

רווחה

רווחה

הנדסה

הנדסה

תברואה

תברואה

גבייה

גבייה

ביטחון

ביטחון

עיר ללא אלימות

עיר ללא אלימות

מועצה מקומית כעביה >מידע לתושב >

מידע לתושב

 

פניות ציבור:

ניתן לקבל מידע כללי מהמועצה בהתאם לאמור בחוק חופש המידע בפניה בכתב למחלקת המזכירות עם פירוט כל המידע הדרוש לרבות מוסמכים.
הממונה על חופש המידע במועצה הינו מזכיר המועצה מר סלים חג'אג'רה.

דיווח של הממונה על חוק חופש המידע (ס' 5 לחוק חופש המידע וס' 7 לתקנות חופש המידע)

 

מאגרי מידע :

  1. המועצה מנהלת מאגר מידע אודות נתוני התושבים החייבים ארנונה והיטלים ואגרות שונות. מאגר מידע זה משמש את המועצה בגביית המסים, הארנונה וההיטלים מבעלי הנכסים בשטח השיפוט של המועצה.
    מאגר מידע זה שמור ע"י הרשות ומשמש אותה בלבד. 
  2. הרשות המקומית מנהלת מאגר מידע אודות נתוני התלמידים הלומדים בבתי הספר ומוסדות החינוך הפועלים ברשות או מחוצה לה, מאגר מידע זה שמור ע"י הרשות ומשמש אותה בלבד. 

חוקי עזר : המועצה מקומית כעביה טבאש חג'אג'רה בשלבי הכנת חוקי עזר.

 

תמיכות לעמותות ומוסדות מוכרים:

  1. המועצה מציינת כי לא ניתנו על ידיה מלגות ולא הוקמו קרנות כלשהן למתן מלגות.
  2. המועצה המקומית אינה תומכת בתמיכה ישירה בכל גוף כל שהוא לרבות עמותות מזה יותר משלוש שנים. בסעיף תקציב תמיכות התקציב הוא 0 (אפס).

 

 לצפייה בעלוני מידע לתושב

 

מסמכי דו"חות לתושב:

תכנית הצבת שלטי הכוונה

יחידת נוער

סיכום פעילות המועצה בשנים 2015-2016

מחלקת תברואה - הפעילות שנעשתה בשנת 2106

מבנה ארגוני

בקשה לרישום בספר הספקים 2016-2017

דו"ח מבקר המועצה לשנת 2015

עדכון תכנית רווחה

אישור תקציב 2016

דוח מבקר פנים 2014

אימוץ חוק עזר לדוגמה

עיר ללא אלימות

מצגת מערכת חינוך

מקור סמכותו של קצין ביקור סדיר
צו הארנונה של שנת הכספים 2016

דו"ח תושב 2015

סיכום עיקרי פעילות המועצה בשנת 2010

תקציב המועצה לשנת 2010

תמצית הדו"חות הכספיים לשנת 2009

דוחות כספיים 2008

דו"ח לתושב 2017

 

 

 

 

דרכי התקשרות עם המועצה: משרדי המועצה פתוחים בימים א-ה בין השעות 08:00-16:30   |   טלפון. טלפון: 04-9536131   |   פקס. 04-9533849

שעות קבלת קהל במחלקת הרווחה: ימים ג' ו ד' יום ג' בין השעות 09:00- 15:00   |   יום ד': לפי תיאום מראש

הפעל נגישות

בניית אתרים