תפריט ניווט
מועצה מקומית כעביה טבאש חגאגרה
מועצה מקומית כעביה טבאש חגאגרה
הנהלה

הנהלה

גזברות

גזברות

חינוך

חינוך

רווחה

רווחה

הנדסה

הנדסה

תברואה

תברואה

גבייה

גבייה

ביטחון

ביטחון

עיר ללא אלימות

עיר ללא אלימות

מועצה מקומית כעביה >סיכום עיקרי פעילות המועצה בשנת 2010 >

סיכום עיקרי פעילות המועצה בשנת 2010

 

במסגרת פעילות המועצה בשנת 2010 הייתה שנת פעילות מבורכת ומוצלחת.

 

 חינוך:

* סיום פרויקט בניית ביה"ס התיכון בישוב.

* סיום פרויקט בנית  גן לילדים עד גיל חמש בטבאש .

* הכללת לימודי תיכון במסגרת חוק חינוך חובה

* שדרוג  רוב התוכנויות התומכות בבתי הספר בישוב כגון:תוכנית מניפה ואופק חדש.

*הסדרת נושא ההסעות לתלמידים באופן שעונה על הצרכים.

* הכרה בצורך בניית 8 גנים לילדים עד גיל חמש שיחליפו את הגנים הקיימים הלא  

  תקינים.

 

תשתיות:

1. השגת פרויקטים בתחום הסדרת כבישים , ביוב, כיכרות, חשמל ומים אשר יבוצעו במהלך שנת 2011 .

2. הופקדה תוכנית המתאר של הישוב.

3. בוצעה עבודות שיפוצים בחלק מבתי הקברות בישוב.

 

כוח אדם:

1. הוסדר עניין כוח אדם לפי הוראות שפיצר .

הערה: זה חלק קטן מהפעילויות של המועצה בשנת 2010 .

 

נשמח לפרט יותר בהמשך

                                                                                בכבוד רב,

                                                                                זידאן כעביה
                                                                                יו"ר מועצה מקומית כעביה טבאש חג'אג'רה

 

דרכי התקשרות עם המועצה: משרדי המועצה פתוחים בימים א-ה בין השעות 08:00-16:30   |   טלפון. טלפון: 04-9536131   |   פקס. 04-9533849

שעות קבלת קהל במחלקת הרווחה: ימים ג' ו ד' יום ג' בין השעות 09:00- 15:00   |   יום ד': לפי תיאום מראש

הפעל נגישות

בניית אתרים