תפריט ניווט
מועצה מקומית כעביה טבאש חגאגרה
מועצה מקומית כעביה טבאש חגאגרה
הנהלה

הנהלה

גזברות

גזברות

חינוך

חינוך

רווחה

רווחה

הנדסה

הנדסה

תברואה

תברואה

גבייה

גבייה

ביטחון

ביטחון

עיר ללא אלימות

עיר ללא אלימות

רווחה
רווחה

רווחה

 

המחלקה לשירותיים חברתיים - כעביה טבאש חגאגרה:

מידע כללי:

מחלקת הרווחה ממוקמת במבנה המועצה מקומית כעביה טבאש חגאגרה, במהלך חודש אוגוסט, צוות המחלקה יעבור למחלקה חדשה בקומת קרקע במועצה, מחלקה ששופצה בהתאם לנוהלי ולדרישות משרד הרווחה עם התאמה לצורכי האוכלוסייה.

במחלקת הרווחה מועסקים ארבע עובדים סוציאליים ועובדת זכאות. כל עובד אחראי על מתן מענה לישוב מסוים בהתאם לחלוקה הבאה:

 

שם העובד

תפקיד

אחראי על הישוב

דחלה עבד אלכרים

מנהל מחלקת הרווחה

טבאש

סואעד ריטה

עו"ס כוללני+קהילתי

כעביה צפון

כעביה מרים

עו"ס כוללני+רכזת משפחתונים

חגאגרה

קדח מוחמד

עו"ס כוללני+עו"ס מועדונית

כעביה דרום + טבאש

אבו סויד דינה

עובדת זכאות

כלל הישוב

 

 

 

המחלקה לשירותים חברתיים פועל לרווחת תושבי הישוב, במטרה להביא תפנית חיובית בחיי הפרט, המשפחה, הקבוצה והקהילה, הזקוקים לכך ולסייע בפתרון בעיותיהם ובמתן מענה לצרכים מיוחדים. 
 כל השירותים ניתנים תוך הקפדה על שמירת סודיות ואתיקה מקצועית.
המחלקה לשירותים חברתיים בכעביה טבאש חגאגרה מספקת מכלול שירותים סוציאליים לפרט, למשפחה ולקהילה בהתאם למדיניות משרד העבודה והרווחה ובתיאום עם הנהלת המועצה ומדיניותה.

 תחומי האחריות של המחלקה לשירותים חברתיים

  • המחלקה מעניקה שירותים לכל שכבות האוכלוסייה לפי חתכי גיל, מאפיינים מרכזיים וצרכים: זקנים, פרט ומשפחה, ילדים ונוער, נערות, אסירים משוחררים נפגעי סמים ואלכוהול, אלימות במשפחה, נכויות פיזיות והתפתחותיות.פיגור, עבודה קהילתית.

שעות פעילות:

ימים א'-ה', 08:00-16:00

במהלך חודש אוגוסט יחולק לאוכלוסייה עלון בעניין ימי קבלת קהל במחלקה, אשר יקבעו שני ימים לקבלת קהל , בשאר הימים המחלקה תהיה סגורה בפני האוכלוסייה, וזה לצורך עבודה משרדית, ועל מנת שיהיה לעובדים הזמן לטפל בפניות האוכלוסייה.

טל' המחלקה: 04-9533772
פקס: 04-9533849

חוק ומדיניות:

המחלקה מסייעת לנזקקים בחברה ולפונים למחלקה עפ"י חוקים שנחקקו בכנסת ותקנות של משרד העבודה והרווחה ( ת.ע.ס).
כמו כן עפ"י מדיניות של הרשות המקומית וכללי האתיקה המקצועית תוך רצון למתן שירות טוב, מקצועי נוח והוגן לרווחת התושב.
כל פניה לקבלת שירות רווחה מתבצעת עפ"י חוק ותקנות של משרד העבודה והרווחה.
בכל פנייה לזכאות יש להצטייד באישורי הכנסה (תלושי שכר, קצבאות של בטל"א, שומה לעצמאים) אישורים רפואיים רלוונטיים, הצעות מחיר לבקשה. צילום ת.ז. עדכנית ובאישורים רלוונטיים לפנייה.

 מטרות ויעדים:

- הגדלת יכולת הפונים לפתור את בעיותיהם ולהתמודד בחיי היום –יום.
- מענה על מצוקות הפרט ו/או המשפחה בתחומים האישי, החברתי והמשפחתי.
- צמצום הפער בין אוכלוסיות בשיתוף עם גורמי רווחה אחרים.
- איתור ואבחון אנשים ו/או משפחות בסיכון.
- פיתוח שירותים וכלים לקידום רווחת הפרט והמשפחה.
- מתן מענה לבעיות הקשורות בתפקוד הילד והוריו (תפקודי הורות).
- שיקום ושיפור היחיד והמשפחה.
- איתור ומניעת מצבי סיכון לילדים במשפחה.
- מתן אינפורמציה לפונים לקבלת טיפול אודות גורמי טיפול נוספים היכולים לסייע להם.
- שיקום ושיפור תפקודי של היחיד או המשפחה ע"י מתן סיוע בתוך הבית.
- פיתוח שירותים בקהילה על פי זיהוי הצרכים של תושבי האזור ופרויקטים מיוחדים.

דרכי עבודה ואמצעי טיפול
הטיפול נעשה בדרכים פרטניות, משפחתיות, קבוצתיות, פיתוח שירותים קהילתיים וסיוע חומרי בתחומים שונים. ניתנת עדיפות לטיפול בילדים.
קיימות שלוש מתודות טיפוליות מרכזיות בהם משתמשים בטיפול:
פרטני, קבוצתי ומשפחתי.
בנוסף - הראיה הטיפולית הינה ראיה מערכתית הכוללת גם שילוב ושיתוף גורמים נוספים בקהילה - בין אם גורמים טיפוליים ובין אם גורמים היכולים לסייע לקידום פתרון הבעיה.

 

שיטות הטיפול
- אבחון שכולל זיהוי צרכים, זיהוי הכוחות ובהמשך תכנון התערבות בשיתוף עם הפונה.
- התערבות בשעת משבר כניסה מיידית לצורך מתן מענה מיידי לבעיה עכשווית.
- תווך בין שירותים המצריך יצירת קשר עם גורמים אחרים הפועלים בקהילה, תוך שתוף פעולה, קבלת מידע והעברת מידע בהסכמה.
- הפעלת צוות סמך מקצועי, באופן רציף.
- מתן מענה לאוכלוסיית הקטינים הנזקקים כגון: סידור מעון יום, מועדונית, משפחות אומנה ופרויקטים ייחודיים.
- איתור אוכלוסיות בסיכון.
- השתתפות בועדת החלטה, צוותי חשיבה, הדרכה וניהול רישום אודות הפעילות.

מענים טיפוליים בקהילה:

בישוב כעביה טבאש חגאגרה מופעלים מס' מענים טיפוליים שהינם באחריות מחלקת הרווחה.
-          16 משפחתונים המחולקים על ארבעת הישובים. 6 משפחתונים בישוב כעביה דרום, 3 בטבאש, 4 בחגאגרה, 3 בכעביה צפון.
-          מעדונית לא אינטנסיבית בחגאגרה: מיועדת לילדים בגיל יסודי.
-          מעדונית אינטנסיבית טבאש, בשלבי הקמה.
-          מעדונית משותפת עם משרד החינוך בישוב כעביה דרום
-          מעדונית שיקומית לילדים גיל יסודי בכעביה דרום
-          בית חם לבני הנוער בישוב חגאגרה
-          מועדון מועשר לקשישים, בכעביה דרום בשלבי תכנון.

דרכי התקשרות עם המועצה: משרדי המועצה פתוחים בימים א-ה בין השעות 08:00-16:30   |   טלפון. טלפון: 04-9536131   |   פקס. 04-9533849

שעות קבלת קהל במחלקת הרווחה: ימים ג' ו ד' יום ג' בין השעות 09:00- 15:00   |   יום ד': לפי תיאום מראש

הפעל נגישות

בניית אתרים